1. Ana Səhifə
  2. Özəlliklərimiz
MƏRKƏZİ KLİNİKA GƏNCƏ XƏSTƏXANASI
Özəlliklərimiz

• Mərkəzi Klinika Gəncə Xəstəxanasında respublikamizin qərb regionu üçün xüsusi əhəmiyyəti olan, paytaxtan kənarda yerləşən, 7/24 saat tibbi xidmət görsədən səhiyyə müəssisəsidir;
• Qərb bölgəsində ilk və yeganə Süni Mayalanma Mərkəzinin fəaliyyət göstərməsi;
• Qərb regionunda ilk və yeganə Böyrək Transplantasiya Mərkəzinin fəaliyyət göstərməsi;
• Ürək Mərkəzində 7/24 saat taxirə salınmaz bütün invaziv-kardioloji, kardio-cərrhiyyə xidmətlərin fəaliyyət göstərilməsi;
• Evdə Tibbi Xidmət Mərkəzinin fəaliyyəti göstərilməsi;
• PACS (Görüntü Arxivləmə vəKomunikasiya);
• Qan Bankı və Laboratpriyanın 7/24 saat fəaliyyət göstərilməsi;
• Beynəlxalq standartlara uyğun7/24saat təcili tibbin xidmət görsədilməsi;
• HİS (Xəstəxana daxili informasiya Sistemi);
• Qiymət cədvəli;
• Şəffaf xidmət.

Меню