1. Ana Səhifə
  2. Check-UP
Prostat yoxlanilmasi üçün check-up paketi 49 AZN
1 Uroloqun müayinəsi
2 Sidiyin ümumi təhlili
3 PSA (total) (prostat spesifik antigen (total)
4 Kreatinin (qan)
5 Pelvik USM
Qastroenteroloji check-up qastroskopiya müayinəsi ilə 99 AZN
1 Qastroenteroloqun müayinəsi
2 Üst abdomen USM
3 Ezafaqoqastroduodenoskopiya / biopsiya
4 Hemoqram (ən az 18 parametr)
5 Helicobacter pylori antikor axtarılması
6 Amilaz (qan)
Xroniki obstruktiv ağ ciyər xəstəlikləri CHECK-UP 65AZN
1 Pulmanoloqun müayinəsi
2 Tənəffüs funksiyaları ilə açılma testləri
3 Arxa ön döş qəfəsi rentgenoqrafiyas (iki proyeksiya)
4 Ən azı 12 aparmalı elektrokardioqram: EKQ + izahı və raport
5 Hemoqram
6 Leykosit formulu (periferik yayma)
7 ÝgE
Nefroloji check up 97 AZN
Nefroloq müayinəsi 35 AZN
Pelvik USM 20 AZN
Hemoqram 10 AZN
Kreatinin 9 AZN
Qan qazları 14 AZN
Sidik analizi 9 AZN
Ginekoloji check up 69 AZN
1 Ginekoloq müayinəsi
2 Ginekoloji USM (transvaginal)
3 Servikal və ya vaginal sitoloji yayma preparatlar(PAP)
4 TSH
5 Prolaktin
Cütlüklərin sonsuzluq check up 39AZN
1 Ginekoloq müayinə
2 TSH
3 Prolaktin
4 Spermoqram
5 Vaginal yaxmanın alınması
6 Vaginal kültür indenfikasiya və antibioqram
Uroloji Check up 39AZN
1 Uroloq müayinəsi
2 Pelvik USM
3 Hemoqram
4 Kreatinin
5 Sidik analizi
Qastroenteroloji check-up kolonoskopiya müayinəsi ilə 110AZN
1 Qastroenteroloqun müayinəsi
2 Üst abdomen USM
3 Kolonoskopiya
4 Hemoqram (ən az 18 parametr)
5 Nəcis analizi (ümumi)
Bronxial astma müayinəsi üçün check-up paketi 70AZN
1 Pulmanoloqun- Allerqoloqun müayinəsi
2 Tənəffüs funksiyaları ilə açılma testləri
3 Arxa ön döş qəfəsi rentgenoqrafiyas (iki proyeksiya)
4 Leykosit formulu (periferik yayma)
5 ÝgE
6 Hemoqram (ən az 18 parametr)
Siqaret çəkənlər üçün CHECK-UP 49AZN
1 Pulmonoloqun müayinəsi
2 Tənəffüs funksiyaları ilə açılma testləri
3 Arxa ön döş qəfəsi rentgenoqrafiyas (iki proyeksiya)
4 Ən azı 12 aparmalı elektrokardioqram: EKQ + izahı və raport
OFTALMOLOJİ CHECK-UP 45 AZN
1 Oftalmoloq müayinəsi
2 Oftalmoskopiya
3 Biomikroskopiya
4 Ultrasonoqrafiya
5 Biomikroskopiya
6 Göz təzyiqin ölçülməsi
7 Eynək müayinəsi
KARDİOLOJİ paketi cəmi 49 AZN
1 Kardioloq müayinəsi
2 Elektrokardioqrafiya
3 Exokardioqrafiya (rəngli) + Doppler / Kardiovaskulyar stress test
4 Aclıq qan şəkəri (qlükoza)
5 Ümumi xolesterin
6 Triqleserid
7 Ümumi qan analizi (18 parametr)
Terapevtik check up 49AZN
1 Terapevt müayinəsi
2 Üst abdomen USM
3 Arxa ön döş qəfəsi rentgenoqrafiyası
4 Hemoqram
5 Sidik analizi
6 EKQ
Hepatoloji check up 49AZN
1 Hepatoloq müayinəsi
2 Üst abdomen USM
3 Qanın ümümi analizi
4 Hepatit B
5 Hepatit C
6 ALT
7 AST
Меню